Organisatieverandering

Organisatieverandering zichtbaar implementeren

Veranderingen zichtbaar implementeren

Onze organisatieadviseurs ondersteunen bedrijven bij organisatieverandering en organisatieontwikkeling door een veranderstrategie te ontwikkelen en dit hele proces te begeleiden.

Ze richten zich met name op sociale innovatie en cultuurverandering. Zij adviseren en coachen het management, leiden change agents op en ontwikkelen en faciliteren veranderinterventies zoals competentie trainingen, processimulaties en workshops. We maken de ontwikkeling van de organisatie zichtbaar door middel van een verander-dashboard waardoor de aanpak op basis van actuele feedback en data kan worden verbeterd.

Door de jarenlange ervaring met organisatieverandering hebben we in een unieke wijze van werken en benaderingswijze opgebouwd. In het DNA van  onze werkwijze zijn deze ervaringen vertaald naar concrete uitgangspunten die de kern vormen van onze visie op mensen, organisaties en ontwikkeling. En de wijze waarop organisatieverandering en de achterliggende strategie worden ontworpen en uitgevoerd.

Anders doen

Succesvolle organisaties hebben een cultuur en werkwijze die past bij de opgaven van haar diensten. Zij zijn in staat om te leren en de kennis en ervaring te gebruiken voor een continue organisatie ontwikkeling. Een continue organisatieverandering eigenlijk.

Wij helpen organisaties om deze ontwikkeling te versnellen en te richten. Uitgangsgedachte is de aanwezige kennis en ervaring van de mensen in de organisatie te mobiliseren en te benutten. Waar nodig voegen wij onze eigen kennis en ervaring toe maar we zorgen vooral ervoor dat mensen‘anders gaan doen’.

Mensen bewegen om samen de organisatie te willen veranderen. Dat is waar succesvolle organisatieverandering over gaat.

Blognieuws
Digitalisering van de overheid; werk aan de winkel
De overheid wil binnen 3 jaar al haar diensten digitaliseren. Daarmee staat zij voor een gigantische organisatieverandering. Iedereen moet zijn zaken met de overheid via internet kunnen afhandelen vindt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is echter een probleem: de burger ziet het niet zitten. De nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer hield afgelopen december in samenwerking [...] >> meer
banner3 banner4